Easy Office Online start ISO9001 en ISO27001 certificeringstraject

Easy Office Online zet een volgende stap in de verdere professionalisering van onze dienstverlening. Na een uitgebreide oriëntatie hebben wij Molenaar&Plasman Solutions opdracht gegeven om ons te begeleiden naar de certificering van ISO9001 en ISO27001.

30 juli 2021

Het is belangrijk om te (blijven) voldoen aan de veranderende behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze klanten en de geldende wetgeving, zoals de AVG. Ook is het cruciaal om snel beveiligingsincidenten te kunnen signaleren en daar vervolgens adequaat naar te handelen.

Een ISO-certificering is een waarborg voor onze klanten dat we doen wat we zeggen en dat wát we doen veilig en goed verloopt. In de kern gaat het bij ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) om alert zijn op veranderingen.

Wij streven ernaar de certificering in het voorjaar van 2022 af te ronden.

BrinQer
Caretowork
GuideID
Rientjes
ASU
Westerduin
Riforce
Spoor6
Ariens
Felix van der Putten
Business Open
Ann Taveirne
Elha Cosmetics